Algemene voorwaarden:

 

Werkwijze en algemene voorwaarden
Je kunt je kind, puber en/of jezelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het invullen van het aanmeldformulier.
Jongeren kunnen zichzelf aanmelden. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor het maken van een afspraak.
Er kan op werkdagen dagelijks worden gebeld van 09.00 – 15.00 of van 19.00 – 21.00 voor het maken van een afspraak. Het kan gebeuren dat je de voicemail krijgt, ook tijdens deze tijdstippen. Spreek dan gerust een boodschap in. Via het mailadres kun je eveneens contact opnemen.
Verwijzing door je huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
Tijdens het maken van een afspraak kun je in het kort de reden van je aanmelding toelichten. Je wordt verzocht je adres, geboortedatum van je kind en de reden voor je aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met je hulpvraag.
We bespreken of je eerst als ouder(s) een afspraak maakt om je hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van je kind plaatsvindt.
Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met jou en je kind. Dit betekent dat je aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor jouw situatie het beste werkt en waarmee je je kind thuis verder kunt helpen. Voor je kind is dat prettig en veilig. Tijdens de eerste afspraak spreken we in overleg af hoe het vervolgtraject eruit zal gaan zien. We bespreken aan het eind van iedere coachingssessie of er verder nog meer nodig is en zo ja wat. Afhankelijk van je hulpvraag en het traject dat we samen afspreken, kom je alleen, samen met je partner en/of je kind(eren). Dit kan per situatie en sessie verschillen. Dit stemmen we per sessie in onderling overleg af.
Je wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van jou of je kind. Ik werk hierin nauw samen met mijn collega’s in onze gezondheidspraktijk en met andere hulpverleners in ons netwerk.
Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten die ik tot mijn beschikking heb.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering van je situatie. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.
Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik jou en je kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Tarieven, betaling en annulering
Ik werk met trajecten om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Een kindercoachingstraject duurt 3 maanden en bestaat uit 6 bijeenkomsten. De investering hiervoor € 1257,-.

Nadat we het traject zijn overeengekomen dat we gaan volgen, ontvang je een factuur. Deze kun je per bankoverschrijving voldoen binnen de gestelde betalingstermijn van twee weken.

Nadat we hebben afgesproken welk traject je komt volgen, ontvang je een factuur. Bij losse coachingssessies ontvang je na elke sessie een factuur. Deze betalingen ontvang ik graag per bank binnen 14 dagen.
Kan je niet komen op een afspraak? Geef dit dan tijdig door. Als je 24 uur voor je afspraak afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Beroepsvereniging
IKSTA kindercoaching is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona (Beroepsvereniging voor Kindercoaches).

Pin It on Pinterest